مطالب باحال

مطالب خنده دار و جالب استاتوس طنز و سرگرمی و جملات خنده دارطنز نوشته های کوتاه جدید و جالب عجیـب ترین تصاویـر منتشر شده مقالات مفیدمطالب مفیدو زیبا و جالب جملات زیبا سخنان زیبای بزرگان مطالب مفیدو زیبا و جالب برترین بهترین زیباترین مدل باحال مطالب باحا فیسبوک برای فیسبوک جالب


میلیونرهای خودساخته این 7 عادت روزانه را دارند (و شما هم برای میلیونر شدن باید داشته باشید)

تغییر زندگی با اتفاقات کوچک و مستمر روز به روز شروع می شود… حتی اگر بخواهید یک میلیونر خودساخته شوید !

بسیاری از  بزرگترین متفکران، مبتکران، و نوآوران جهان با انجام روال منظم و عادات‌های روتین خود زبانزد عام و خاص هستند. اصلا گفته شده که موفقیت شما بر اساس نحوه فعالیت روزانه‌تان مشخص می‌شود.

شما اگر بخواهید تشخیص دهید یک نفر موفق میشود یا نه، میتوانید به عادات روزانه اش نگاه کنید؛
با یک نگاه به عادات روزانه افراد میتوانید متوجه شوید این فرد در آینده نزدیک موفق میشود؟ یا شکست میخورد؟ رشد میکند؟ یا پسرفت میکند؟ میلیونر خودساخته میشود؟ یا یک فرد معمولی باقی می ماند؟

هزاران سال است که این روند تکرار شده است، کسانی که تلاش مستمر برای تغییر جهان داشته‌اند همیشه افرادی منظم با عادات روتین و همیشگی بوده‌اند و با این ویژگی شناخته شده‌اند. حتی مارکوس اورلیوس که قبلا راجع بهش خواندید، هم از این روال پیروی می‌کرده، به این معنی که حتی دو هزار سال پیش، بزرگترین فیلسوف جهان بصورت ناخودآگاه عادت‌های روزمره افراد موفق را انجام می‌داده است.


ادامه مطلب
 
سفری کوتاه به برترین دانشگاههای جهان در سال 2015

مرکز رده بندی برترین داتشگاههای جهان (CWUR) لیست مرتبط با سال 2015 خود را منتشر کرد. در این لیست دانشگاه هاروارد از آمریکا کماکان در صدر قرار دارد. در ادامه نگاهی کوتاه به برترین دانشگاههای 2015 خواهیم داشت. معماری تاریخی و جذاب، بیشتر این دانشگاه ها را به یکی از گزینه های مورد علاقه گردشگران تبدیل کرده تا حداقل عکسی در نزدیکی آن در آلبوم خود داشته باشند.
گفتنی است مراکز مختلفی اقدام به ارائه رده بندی از برترین دانشگاههای جهان می کنند که تفاوت های موجود در عناوین اخبار مربوط به همین منابع مختلف مورد استناد است.
1. دانشگاه هاروارد از آمریکا

 

 

ادامه مطلب
 
سیاست چیست؟


نمیدونم چه کسی‌ این متن رو نوشته اما جالبه:
ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﭘﺪﺭ ﺟﺎﻥ! ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﭘﺪﺭﺵ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺸﯽ . ﻣﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ ، ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﮐﻠﻔﺘﻤﻮﻥ ﻣﻠﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺗﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﯼ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﯽ ، ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮑﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺖ ، ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ . ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﭘﺮﻩ ، ﻣﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺯﯾﺮﺵ ﺭﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﻪ ،ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ، ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﮐﻠﻔﺘﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ . . . . . !!! ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﺳﺮ ﺟﺎﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ، ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﺪﺭ ﺩﯾﺸﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﻨﻪ ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﻪ

برچسب:,

|
 
مدل کمربند زنانه جدید ۲۰۱۳

مدل کمربند زنانه جدید 2013

 

مدل کمربند زنانه جدید 2013


ادامه مطلب
 
هنر طراحی منظره با چای خشک

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn5706/lrOEKXnK2T.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn5706/kfV6vd7BDB.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn5706/XQJECrN36T.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn5706/QrhDVFPRAe.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn5706/9cQmw2IRKL.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn5706/yBPbUD5WXg.jpg

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn5706/BT5vt0tuMQ.jpg

 

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn5706/5GJiygfUqi.jpg

 

 
مدل های جدید صندل تابستانه ۲۰۱۳

مدل های جدید صندل تابستانه 2013

مدل های جدید صندل تابستانه 2013

مدل های جدید صندل تابستانه 2013


ادامه مطلب
 
ترول

ترول دوران دبستان ما

 

برچسب:ترول, تصاویر,

|
 
تصاویر دیدنی از شهرهای جهان که در مه غرق شده اند!

تصاویر دیدنی از شهرهای جهان که در مه غرق شده اند!

تصاویر دیدنی از شهرهای جهان که در مه غرق شده اند!

 


ادامه مطلب
 
سوء استفاده از این دختر در مترو

سوء استفاده از این دختر در مترو

سوء استفاده از این دختر در مترو

سوء استفاده از این دختر در مترو

سوء استفاده از این دختر در مترو

 

 

 
عکس های جدبد مبارزه با بدحجابی در برج میلاد تابستان ۹۲

عکس های جدبد مبارزه با بدحجابی در برج میلاد تابستان 92

عکس های جدبد مبارزه با بدحجابی در برج میلاد تابستان 92

عکس های جدبد مبارزه با بدحجابی در برج میلاد تابستان 92


ادامه مطلب
 
مشهورترین دزدی های دنیا

 

مشهورترین دزدی های دنیا

 

 

۱- بریتیش بنک در خاورمیانه

در سال ۱۹۷۰، یک گروه تروریستی به نام پی ال او به جهت نیاز مالی تصمیم به سرقت از چند بانک گرفتند که بزرگترین آن از بانک بریتیش بنک خاورمیانه بود. در این دزدی ۲۵ میلیون دلار پول نقد، دلار و سهام به سرقت رفت که معادل ارزش ۱۰۰ میلیون دلار امروز است.

۲- آنتورپ دایاموند سنتر

الماس های نتراشیده قرار بود برای پردازش از مرکز آنتورپ دایاموند سنتر منتقل شوند که لئونادردو نتاربارتولو، سردسته حمله کنندگان به محموله با خالی کردن ۱۲۳ صندوق از ۱۸۹ جعبه مملو از الماس ها ، به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار سرقت را انجام می دهد. این الماس ها هرگز پیدا نشدند.

۳- هری وینستون

این دزدی در دسامبر سال ۲۰۰۸ صورت گرفته است. در آن ۴ مرد که سه تای آن ها لباس زنانه به تن داشتند وارد مغازه طلا فروشی شده و به زور مغازه را خالی می کنند. آن ها به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار از این طلا فروشی دزدی کردند.

 


ادامه مطلب
 
بوسیدن زبان مار کبری توسط دختر بختیاری

علی غلامی ارجنکی که دارنده مجوز صید مارهای سمی و غیر سمی از سازمان حفاظت از محیط زیست و مراکز علمی پژوهشی ایران است، نمونه هایی از خزندگان نقاط مختلف کشور را در اختیار دانشگاها و پژوهشگاههای کشور قرار می‌دهد.

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دختر چهارمحال بختیاری با بوسیدن زبان مار کبری نام خود را در گینس ثبت کرد.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران فرزندان علی غلامی اجنکی، مارگیر اهل چهارمحال و بختیاری با ۱۲ ساعت ماندن در آکواریوم مارهای سمی ، رکورد جهانی را شکستند.

فائزه و غلامرضا غلامی، در این مدت مشغول بازی با ۳۰ مار سمی شدند؛ این نوجوانان اکنون حکم ثبت این رکورد در کتاب جهانی گینس را از آن خود کرده و تندیس طلای جهان را دریافت کرده اند.

فائزه غلامی، رکورد بوسیدن نوک زبان مار کبری را هم در کتاب گینس به ثبت رسانده است.

علی غلامی ارجنکی که دارنده مجوز صید مارهای سمی و غیر سمی از سازمان حفاظت از محیط زیست و مراکز علمی پژوهشی ایران است، نمونه هایی از خزندگان نقاط مختلف کشور را در اختیار دانشگاها و پژوهشگاههای کشور قرار می‌دهد.

این فرد علاقمند به محیط زیست، مشغول پژوهش بر روی فیزیولوژیک مارهای سمی ایران است و از طریق شبکه های اینترنتی، با دیگر علاقمندان به حیات وحش ایران و جهان ارتباط دارد.

علی غلامی ارجنکی لوح های تقدیری را از مراکز و نهادهای مخلتف، از جمله مرکز تحقیقات پلاسمای دارد و با موسسه رازی همکاری می‌کند.

خانواده ارجنکی هم اکنون در باغ خزندگان اصفهان مستقر هستند و تمام خزندگان  خود را در اختیار تمام عموم بازدیدکنندگان گذاشتند.

 
مدل پیراهن کوتاه دخترانه ۲۰۱۳

مدل پیراهن کوتاه دخترانه 2013

مدل پیراهن کوتاه دخترانه 2013


ادامه مطلب
 
دیدنی‌ترین کاریکاتورهای مفهومی

دیدنی‌ترین کاریکاتورهای مفهومی

دیدنی‌ترین کاریکاتورهای مفهومی


ادامه مطلب
 


سلام..من فقط سعی کردم توی این وبلاگ مطالب به نظر خودم جالب و جمع آوری کنم.امیدوارم که خوشتون بیاد
majid_kh_72@yahoo.com

عکس
آزاد
خنده دار
بازیگران
روز جهانی مبارزه با بالش
عکس های بازیگران و فرزندان آن ها
گل
پرنده
عکسهای فانتزی
صاعقه
عجیب ترین
طبیعت
زیر آب
خالکوبی
هم هتل هم هواپیما
متـرو تـهران
تصـایری از تبلیـغات مبتـکرانه و مفـهومی!
تراش
کیف2012
شکار لحظه ها
کودکان
ابتکار
خانه شیشه ای
مشعل بازیهای المپیک2012
بزرگتـرین استخـر جـهان
زیباترین
متون جالب
جملات پند آموز
متون قشنگ
داستان کوتاه
آزاد
متن موزیک
معرفی سایت
دنیای علم و تکنولوژی
دختر ها نمی توانند
دردهای اساسی ما ایرانیان به روایت صادق هدایت
آیا میدانستید ؟ !
سوپـر خـودروهای سـال ۲۰۱۲ کدامنـد؟
اس ام س
عاشقانه
آزاد
sms دوستان
کلیپ
از همه نوع توش کلیپ هست
کشور و شهر های جهان
سوییس
ایران
آفریقا
هندوستان
نروژ
سیبری
ایران-کرمان
دبی-برج عرب
ایتالیا
چشمه های باداپ سورت(استان مازندران)
گوا، شهری بندری در هندوستان
مشهد
کاریکاتور
سیاسی
طنز
اجتماعی
شخصیت ها
اوباما
selena gomez
علی دایی
مونا برزویی
دهقان فداکار
سوری کروز دختر تام کروز و کتی هولمز
عکس های الناز شاکردوست و پسر جوان !!
لیلا بلوکات در خیابان
عکس های مهدی سلوکی با شلوارک در فرانسه
شبنم قلی خانی
نیکی کریمی
مهناز افشار
آشا محرابی
ملیکا شریفی نیا
سحر قریشی
شهریار
مدل
مدل مو
کیک
کاناپه های دیدنی و جالب
مدل لباس زنانه
صبا تاجیک معروف به آنجلینا ی ایرانی !
لباس مجلسی و لباس عروس
صندل تابستانه ۲۰۱۳
مدل کمربند زنانه جدید ۲۰۱۳

 

majid

 


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان مطالب باحال و آدرس khyli-bahal.loxblog.ir لینک نمایید

چت روم | اول چت | ققنوس چت | باران چت | الکسا چت | ناز چت
سرگرمی
ادکلن مردانه جوپ
اس ام اس جدید
MyDiaries
لینک دونی
پــرواز در آسـمــان
هنری
k.y
دانلود بهترین موزیک ها
به روز ترین وب سرگرمی
بیا تو حال کن +18
فروشگاه اینترنتی
کولاک
اسیر تنهایی(سارا خانوم)
بازیگران ایرانی
صائم جووووون
دال نوشته های من
هنگ و تصویر
یکه پسر تنها
“بهترین مرجع طنز”
تحصيلي/علمي(تارا-مهسا-نگار)
این عمار(درجستجوی عمار)
یا ابالفضل
دوست دارممم
Mojtaba
گستره
ابر دانلود
دوقلوهای پارسی
کلک خیال
میلان بلاگ
psp
everything
Download Music
نین جوتسو بانوان
تکواندو قم
معلمان وپدافند غیر عامل
پرسمان3
نوشته ها&عـکس های شیطان
عاشق تنها
یا ابالفضل
دیوانه ی باران
آموزش
شخصی
جالب وخنده دار و عاشقانه
حقوق من
ayeaye
خاطرات من ودوست پسرانم
دختر شرقی
اسلام شناسی
گرگان پايتخت بسكتبال ايران
دنیای نرم افزار
خيلي چيزها
سرزمین عجایب
آزمایشی
تفریحی
سواد کوهی
عاشقانه ها
سرونازو کلاه قرمزی
eshgh
sarzanesh
وبلاگ در لوكس بلاگ
برنامه نویسی فوق پیشرفته
قلقلك
paygah valfajr
sookoot_Asmuoon
صهیون ستیزی
سفره ی عشق
جنوب چت
♥::..اســـیـــر تـــنـــهایـــی♥::..
اندیشه سازان جوان
ستاره ی سهیل
من می توانم اسمها را جور دیگری معنی کنم
rahsepar
مجله اینترنتی کیتی
بهترین سایت دانلود
مطالب سیاسی ، مذهبی ، فرهنگی و هنری
Music
به سوی تکنولوژی
محل دوست یابی ترکمنان عزیز
نرم افزار موبایل
دنیای عشق و حال
دنیای من وسلنا
آموزشی
عـــشـــق مــمــنــوعــه
نیک گستر
هر چی میخوای اینجا پیدا میکنی!
سکه های ایران وجهان
??اینجا همه چی درهمه؟؟
دل نه ذهن نوشته
اموزش همه چیز
تجربه عشق
طلایه فیلم
پروزه های حسابداری
هنرستان توحید
سرگرمی
شوالیه تاریکی
موزیک20
هم نفس
ريسور
ESHGH
دُختَرے هَم آغوش باَ تَنهآیے
فوتبال2012
فروشگاه خرید
دانلود نرم افزار های پرتابل
یک فنجان عشق
آهنگ های جدید قابل بحث
بهترین
☺♥سه تفنگدار♥☺
♛SandCastle♛
متین ۲حنجره۲۰۱۲
سیاره موزیک
فناوری اطلاعات وشبکه
فروش رسیور istar fullhd 09195559241
SandCastle
ترفندشارِژ3برا برایرانسل
picture
عشق تنهایی دوری دوستی
M*nutron*h
....
pesareh khobi hastam
best music download
کل کل دختر پسرا(بدوبیا)
گوگولی مگولی
Sargarmi
timberland boots sale
وبلاگ بچه های زمین شناسی اردبیل
کریستین بلاگ
دهنگ
لیلان
ناگفته های دلم
دوستان
وبلاگ داریـــــــــ
آخرین سوار عشق
عـکس های زیبا
Harmonic...
پارس موزیک ۹۰
بروس لی
.::موزیکده::.
خوشگل مامانی
بدون شرح!!!
خنده
پستی شاپ
وبلاگ تخصصي نوپو و نيروهاي انتظامي
عاشقانه
شعر امین عراق سلطان
دخترونه
آهنگسازان
IRANI HAA
*تک فیلم برای تک سلیقه ها*
کلکسیون اسکناسهای ایرانی و خارجی
دانلود|نرم|افز
downloads(دانلود دانلود)
مطالب جالب خواندنی
✘ɾʌƨƥɪɲʌ ✘
عاشق کوچک
خنده ی جوانی
دل نوشته های یک پسر تنها..
حجاب
nastaran
(دختر وپسرای ایران)
kimpossible &yeganeh
ژنرال
عشق یعنی...
تکست های قوی و رایگان محمدرضاعطری
(Eshgh(jast for you
اخبار دزفول
هر روز پاییزه
تنها درخت جزیره
PARS SEDA
بروز ترین موزیک های ایرانی
وبلاگ علی
پاتوق خنده
تنهایم چون نمی دانم تنهایی را دوست دارم یا نه!
داداشی محمد جونم
hindi
دلنوشته های عاشقی
دین و جامعه روز
فیلم سازان جوان
ورزشی
عاشقانه ها ی نفس
ساحل بارونی
وقت تفریح
شب پاییزی
دست نوشته هاي خيس ما
دنیای بارانی من
عمومی
عمومی
دنیایی پر از کدهای جاوا برای وب لاگ و سایت
پايگاه علمي واجتماعي
MEGA WEB
عشق وآزادی
توتک
گوناگون
فوتبال ایران
________آنتی______
كتابخانه موبايل-كتابگاه
بنی آدم اعضای یک پیکرند که درآفرینش ز یک گوهرند
جوان های آینده J8
سایت آموزشی خانم الهه کلباسی - معلم نمونه کلاس چهارم
فروش اختراع
Game Over
از مادرم آموخته ام سادگی ام را
love
DokhtaraneDarya
جوک بازار
شهزادگان
دانش واندیشه
درمان سفیدی مو
بیماریهاو شناخت داروها در طب سنتی-اسلامی
مهندسی شیمی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
دانلود خالو
فروشگاه فارسی
جديدترين و زيباترين آهنگ ها
دنیا
روياي صورتي
چیه ...چیزی شده...
فریادسکوت
دانلود بناب
اگر تنهاترین تنها شوم
Welcome To Lox To Lox
alipanah
bia to
گالری عکس بازیگران
عـکس های سلنا گومز
مطالب متنوع علمی / تفریحی / سیاسی
نیویورک موسیقی
حال خوب من
جدیدترین سریال های کره ای و آمریکایی
استریوهرسین موزیک
بیداری
جدیدترین اخبار بارسلون
تخصصی ترین سایت نظامی ایران
نوین شاپ
آموزش تخصصی وارگراف
HAME CHIZ DAR YEK SITE
خستگی را تو به خاطر مسپار . . .
زندگی زیباست
رها باش .....
رمان وشعر
همه چی از همه چیز
خودکاری که نمی نویسد
به وبلاگ جام جم خوش امدید
چه خبره اینجا
دانلود آهنگ های 2012
دانلود جدیدترین آهنگ ها و موزیک ویدیوهای روز
آسمان آگاهي
دنیای مدرن
فرشته ای در صندوقچه
آموزش بازاریابی
ضد دخترا_پسری بیا2
وبلاگ شخصی علی عباسی
زنده باد بارسلونا
Lov3
عشق اول و آخر
بفرماید شام
خــانــم وکــیــل
my fly wing is...
احساس برتر
games
سایت تخصصی موبایل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه ،مذهبی ، هنرمندان و ...
دنیای عکس
متنوع
anti life
جزوه ی دروس مهم ... !
تنــــهاترين بغض تنهايي من
میکس دانلود
به دنیای آهنگ خوش آمدید.
یاسمن پوشاک
عـکس و کلیپ
love
پیامک سرا
خانه طبیعت
کامپیوتر
دنياي دامپزشكي
دنیای بازی های من
فیلم.بازی.نرم فزار
دل شکسته
مریم موزیک
سرگرمی تفریحی
متالوژی و ذوب
عـکس پسر
بهترین صدا
sisiblack
طبیعت تایوان
★☆★☆Download ★☆★☆
عاشق
عشقانه ها
خبر های جدید و داغ فوتبال
مرجع تفريح و سرگرمي فان ميهن
دنیای تو
موفقیت به سبک ایرانی
آرامش اینترنت
MEPHTL
music3nter
voroOojakeashegh
همه چی
ارازل13
هفته نامه کشاورزی
احساس شیشه ای
نوشتاه هاي جالب دخترك
only girls
مهدي **** 2 ان 2
كلاغ و كندغ
دهستان دیره
دانلود جدید ترین موزیکهای ایرانی وخارجی
KUNG FU SHAHIN SORKH گ فو اصیل و حقیقی
رودخانه زندگی
badbadak
بیا تو پشیمون نمیشی ، همه چیز از دنیای اینترنت
GAME
نجوای دل
عصر اچ دو
reza02
وحید.وحید
دنیای پسرونه
بیا تو حالشو ببر
اطلاعات عمومی
((از زبان یک...))
The Most Wonderful Things
میکس حرفه ای موزیک
رویای صورتی
آسان فایل - برترین وبلاگ برای دانلود
medee
بهانه های من
زندگی زیباست
جک جدید (2011و2012)
به تو چه؟
دنیای عکس نرم افزار برنطین 20
منتظران منجی
مهدی موعود(عج)وآخرالزمان
زیر سایه ی خدا
کامپیوتر,نرم افزار,افزایش بازدید سایت
الاچیق تنهایی
نسیم وحی
ماشین های جدید
وبلاگ خانگی
love
نوین
telnet
دختـر زمسـتـان
اخبار هنرمندان
پاتوق وان یو
zoomin
عـکسهایی از دنیای کشتی کج
هک
جدید ترین موزیک های پاپ
دانلود بلاگ
www.ziziGool00.loxblog.com
عسل
درد دل
آیا میدانید؟
غمکده عشق
شهر من
Lover.Love
بازی های ایرانی و خارجی
bahar
sport
عاشقانه
خبرنگاز فراری
ایمن سینا
تکلیف روز
گالری عـکس پا پیکس
دانلود آهنگ مازندرانی
بياباهم دوست شويم
دنیای خنده
گریه
khodam
کسب و کار اینترنتی
بچه های HIT90
به دنیای من خوش آمدید
غلیان حس
بازار ایرانی
ازدواج و روابط جنسی100%مفید عروس و داماد ها بخوانند!
اینترنت دانلود
افزايش طول و قطر آلت دائمي و سريع بدون عوارض جانبي
!!!چه جلب!!!
هرچی که دلت بخواد
بغض احساس من
♣*♣*♣دل نوشته هاي تنهاترين عاشق دنيا♣*♣*♣
چشم های بارانی
ماهان شهسوار
دانلود بهترین فیلم سریال بازی
کلی مطالب جالب و خواندنی
بلوچ
بمب سایتی پر از تفریح و سرگرمی
معماران کویر
رقص باران
لوکس بلاگ
فوتبال 2012
boos
love
مجله اینترنتی پارس کلام | سرگرمی | تفریحی | عکس های دیدنی و ...
بهترین مقالات تعلیم و تربیت همراه با تبادل لینک هوشمند
$ بهترین ها $
دل نوشته های من
كلبه
عشق من دوست دارم
کیت اگزوز
زنون قوی
چراغ لیزری دوچرخه
همسریابی
درگاه پرداخت اینترنتی

 

 

میلیونرهای خودساخته این 7 عادت روزانه را دارند (و شما هم برای میلیونر شدن باید داشته باشید)
سفری کوتاه به برترین دانشگاههای جهان در سال 2015
سیاست چیست؟
ترول
تصاویر دیدنی از شهرهای جهان که در مه غرق شده اند!
مدل کمربند زنانه جدید ۲۰۱۳
هنر طراحی منظره با چای خشک
مدل های جدید صندل تابستانه ۲۰۱۳
سوء استفاده از این دختر در مترو
عکس های جدبد مبارزه با بدحجابی در برج میلاد تابستان ۹۲
مدل پیراهن کوتاه دخترانه ۲۰۱۳
مشهورترین دزدی های دنیا
بوسیدن زبان مار کبری توسط دختر بختیاری
دیدنی‌ترین کاریکاتورهای مفهومی
عکس های دیدنی از پاشیده شدن مایعات
اس ام اس جوک و خنده دار
ایا مزاحم تلفونی دارین؟میخوای حالشو بد جووووور بگیری پس بیا پایین
کامنت های خنده دار جدید
ترول(دخترا و پسرا وقتی دور هم جمع میشن)
مدل کفش های دخترانه جدید و شیک ۲۰۱۳
عجیب ترین حصار برای خانه +عکس
دانلود تصویر والپیپر (پرندگان)
معتبرترین عکس ها از یک روح واقعی در دنیا
عکاسی اتفاقی از یک شبح!
الناز شاکردوست در زمانی کودکی !
زیباترین نقاشی های با معنی
مدلهای دمپایی خلاقانه
ایـمنی کـدام خـودرو ایـرانی بیـشتر اسـت ؟
به این میگن دختر هزار چهره !
جدیدترین کاریکاتورهای مفهومی
جابه‌جایی سنگین‌ترین مرد جهان
مدل های جدید مو زنانه ۲۰۱۳
عکس های زیبا
تصاویر برگزیده سال 91
مـــرد گـــرگ نــما !
مدل مو مردانه جدید ۹۲
رعایت این نکات شما را خوش صحبت می کند
چرا مردها بندرت افسرده می شوند؟
چند راه شگفت انگیز برای گفتن «دوستت دارم»
عکس های دیدنی این دختر قبل و بعد از باربی شدن
۶ سال زندگی در کنار گرگ ها!
این ۱۰ راهکار بازدهی شما را ۲ برابر می کند
نکاتی عالی برای بوسیدن
امروز تولد خودم هستشااااااا

 

خشونت
تور کوش آداسی
یش دبستانی 2تمام هوشمند بهشت
طنین احمدی
بنی آدم اعضای یک پیکرند که درآفرینش ز یک گوهرند
ورزشی و آدرس زندهبادپرسپولیس
girlsclub
music,picture
بهترین و جدیدترین اهنگ ها
عاشقانه هایتان شیرین
آریانا گیمز
غمنامه آرام
vid
چلیپا
رویای خیس
وبلاگ طرفداران جاستین
موزیک تو موزیک
دفاع همچنان باقی است - ایثار
دلنوشته های بارانی
دل نوشته های دختری تنها و پر از غم
زندگی شیرین
شهر دبیران
بهترینها و جدید ترینهای 2012
***بهترین و معتبرترین منبع دانلود (صالح دانلود)***
بروزترین وبلاگ دانلود آهنگ
عـکس
پایان عشق
ابزار های مهندسی
فرشته
برترینهای آندرویدوبازی رایگان
آهنگ های جدید
درگاه اطلاع رسانی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
عاشقانه ها
شفق مدرسه‌ای به رنگ عشق
love story
متن ترانه
گنجينه اخبار
سیاسی اجتماعی اقتصادی
روستای آزران
خاطرات یک فاحشه
اگرتنهاترین تنها شوم بازهم خدا هست
essi-news
ع ش ق فقط رونالدو
guitarella
ashaare farhad
do i need xanax - wiqkeg
fabest
مربع گل
ba.to.bodan.loxblog.com
همه نوع مطلبی اینجا پیدا میشه
تبادل لینک
بزرگترین پرتال دانلود
بروزترين وبلاگ فارسي هيفا وهبي
ستاره شب
شعر های تنهایی
ی جی موزیک
به نام الهه عشق
تلخند
شهرک دانلود
تنهاترین تنها
دانلود بناب
ابزار وبلاگ نويسان
شانس
هندوستان تورنتو
(رپ و پاپ و فیلم) فقط آقایون وارد بشند!!!
پایگاه دانش آموزی تفریحی ایرانیان
نياتو...خصوصيه...
تا شقایق هست زندگی باید کرد
بزرگترین سایت تفریحی و دانلود
وبلاگ علمي و تفريحي ايرانيان
دانلود رایگان موزیک،فیلم،مت� � موزیک
ارتباط باجنس مخالف
ماه بی م
دهكده فيلم
درد دل
پارتی خنده
تبادل لینک و معرفی لینکها توپ
برترینهای آندرویدوبازی رایگان
soft dowenload
کیت اگزوز ریموت دار برقی
ارسال هوایی بار از چین
خرید از علی اکسپرس
تور آنتالیا

 

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانی

بهترین سرویس وبلاگ دهینام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته : 28
بازدید ماه : 250
بازدید کل : 137967
تعداد مطالب : 625
تعداد نظرات : 263
تعداد آنلاین : 2

Alternative content


کد متحرک کردن عنوان وب

آپلود عکس